In Top Health - siopa ar líne de tháirgí nádúrtha in Éirinn | Tairiscintí táirgí nádúrtha ar ardchaighdeán a cheannach ar phraghsanna réasúnta | Athbhreithnithe ar Chustaiméirí
Roghnaigh cathair
Roghnaigh do chathair ón liosta anuas chun modhanna agus amanna seachadta a shonrú.
Timpeall an chloig, 24/7

Téarmaí Úsáide

Sainmhíníonn an Comhaontú seo na téarmaí úsáide a úsáideann Úsáideoirí ábhair agus seirbhísí an láithreáin (anseo feasta - »Suíomh»).

Úsáideoirí - daoine aonair (lena n-áirítear ionadaithe ó aonáin dhlíthiúla) a bhfuil sé de chumas acu eolas a chur ar an bhfaisnéis a chuirtear ar an láithreán.

Is é Riarachán an tSuímh sealbhóir cóipchirt an láithreáin.

 1. Téarmaí ginearálta
  1. Tá úsáid ábhair agus sheirbhísí an tSuímh faoi rialú ag noirm reachtaíocht reatha na tíre: Éireann.
  2. Is tairiscint phoiblí é an Comhaontú seo. Trí rochtain a fháil ar ábhair an tSuímh, meastar gur aontaigh an Úsáideoir leis an gComhaontú seo.
  3. Agus acmhainní an tSuímh á n-úsáid ag teastáil chun sonraí pearsanta a sholáthar, is gá an Úsáideoir a chlárú ar an Suíomh. Déantar gníomhartha clárúcháin de réir an dlí is infheidhme.
  4. Tá sé de cheart ag an Riarachán Suímh téarmaí an Chomhaontaithe seo a athrú go haontaobhach ag am ar bith. Tiocfaidh athruithe den sórt sin i bhfeidhm tar éis 3 (Triúr) laethanta ón dáta a phostáladh an leagan nua den Chomhaontú ar an suíomh Gréasáin. Mura n-aontaíonn an Úsáideoir leis na hathruithe a rinneadh, tá oibleagáid air rochtain ar an Suíomh a dhiúltú, stop a chur le hábhair agus seirbhísí an tSuímh a úsáid.
  5. Féadann an Riarachán Suímh faisnéis a bhaineann le horduithe, sceidil oibre oifige, cur chun cinn leanúnach agus faisnéis riachtanach eile a bhunú d’úsáideoirí. Cuirtear an nuachtlitir i gcrích trí bhíthin teachtaireachtaí SMS, brú nó ríomhphoist. Soláthraíonn an Úsáideoir an fhaisnéis teagmhála riachtanach le linn an chláraithe.

 2. Coinníollacha eile
  1. Réiteofar gach díospóid a d’fhéadfadh teacht as an gComhaontú seo nó a bhaineann leis de réir reachtaíocht reatha na tíre: Éireann.
  2. Ní féidir aon ní sa Chomhaontú a thuiscint mar bhunú idir an Úsáideoir agus an Riarachán Láithreáin ar chaidrimh ghníomhaireachta, caidreamh comhpháirtíochta, caidreamh comhghníomhaíochta, caidreamh fostaíochta pearsanta, nó aon chaidrimh eile nach bhforáiltear go sainráite dóibh sa Chomhaontú.
  3. Ní gá neamhbhailíocht fhorálacha eile an Chomhaontaithe a bheith i gceist le haithint na cúirte go bhfuil aon fhoráil den Chomhaontú neamhbhailí nó nach bhfuil faoi réir infhorghníomhaitheachta.
  4. Ní bhaintear an ceart don Riarachán Suímh an ceart chun bearta iomchuí níos déanaí a dhéanamh chun a leasanna a chosaint agus chun cóipcheart a chosaint ar ábhair ábhair an Riaracháin Láithreáin i gcás go sáraíonn aon cheann d’úsáideoirí forálacha an Chomhaontaithe. an Suíomh a chosaint de réir na reachtaíochta.

Deimhníonn an t-úsáideoir go bhfuil cur amach aige ar chlásail uile an Chomhaontaithe seo agus go nglacann sé leo gan choinníoll.